Upplevelser

Vi erbjuder främst logi i vår verksamhet, men vi är väl förtrogna med naturen i området, och berättar gärna om sevärda besöksmål. Vi hjälper dessutom gärna till med kontakter om ni har speciella önskemål vad gäller aktiviteter.

Storforsens Naturreservat

Storforsen - Europas största obundna vattenfall finns beläget cirka 2,5 mil från Norrskensudden.
På nära avstånd kan du de ett naturscenario utan motstycke. Med sina 800 m3 vatten/sekund, dånar forsen förbi och lämnar ingen oberörd. Förutom själva forsen kan man se jättegrytor och raviner med sällsynta växter, eller varför inte grilla vid någon av de fina grillplatserna området har att erbjuda. Man kan även ta sig ett svalkande dopp i någon av de badbassänger som naturen skapat.

Området kring Storforsen är avsatt som naturreservat och intill forsen går spångade stigar som gör hela området lättillgängligt. Delar av reservatet är handikappanpassat.

Läs mer om Storforsen på Älvsbyns kommuns hemsida.
Besök Storforsen Shop, en souvenir- och hantverksbutik i reservatet.


Forsränning

Följ med på ditt livs upplevelse. Företaget På land och vatten kör dagliga turer under maj till september. Den ordinarie turen tar ca 2 timmar.

Läs mer om forsränning och boka via På Land och Vattens hemsida.


Vildmarksäventyr

Med våra samarbetspartners kan vi erbjuda er ett brett utbud av vad skogen och vildmarken har att erbjuda. Ta ett kvällsdopp i en vacker skogstjärn, laga mat över öppen eld, orrspel eller bäversafari. Årstiderna varierar och med dem också vårt utbud.

Besök På Land Och Vatten, med guider och aktiviteter i vårt närområde.


Lavergruvan

Bara ett par mil från Norrskensudden gömmer sig ett stycke gruvhistoria - Lavergruvan. I Laver växte ett gruvsamhälle fram, och medan gruvbrytningen pågick år 1936-1946 kom Laver att betecknas som ”Sveriges modernaste samhälle”.

I tio år levde samhället med sina knappt 300 innevånare. Intill gruvan byggdes ett modernt samhälle med bostäder för driftsledning och personal samt skola, folkets hus, biograf och en affär. Hela samhället hade gemensam värmecentral och bostäderna var utrustade med moderniteter som elspisar, kylskåp och vattentoaletter.

Brytningen i gruvan blev dock aldrig den fina affär som gruvbolaget hoppats på och gruvan lades ner. När gruvbrytningen upphörde revs alla byggnader och flyttades till andra orter.
Idag är det bara gatusystemet, husgrunderna, gruvlaven som påminner oss om Lavers storhetstid.

Vi förmedlar gärna kontaktuppgifter till personligt guidade turer i gruvsamhället.


Nakteberget

Högt och ståtligt, 350-560 meter över havet reser sig Nakteberget som har karaktär av fjällurskog. Nakteberget ligger ca 30 minuters bilkörning från Norrskensudden.
En stig leder upp på berget och raststuga samt rastplatser finns i reservatet.

Man brukar säga att det är ett riktigt vildmarksområde, till stor del bevuxen med en gammal granskog, men på berget finns också hällmarkstallskog, myrar och två tjärnar. Tjärnarna ligger i varsin djup sänka i granitberggrunden, utmejslade av glaciärtungor vid istidens början.

Läs mer om Naktebergets Naturreservat på Länsstyrelsens webplats.


Cykel

Ta med er egen cykel och ta dig fram längst landsvägen på ett miljövänligt sätt. Norrskensuddens omgivning erbjuder turer som är oerhört vackra.